VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízím různá školení, semináře, přednášky pro rodiče, pedagogy, pedagogické týmy a další pracovníky z prostředí školství. Realizace probíhá po telefonické či emailové domluvě v Pardubickém kraji, další kraje dle domluvy.

Aktuálně nabízím akreditovaná školení:

1. Jak na (ne) kázeň?

  • Cílem programu je předat pedagogům základní možnosti, jak pracovat s kázní v třídních kolektivech, a to jak působení preventivní (jak předcházet vzniku nekázně), tak působení intervenční (co dělat ve chvíli, kdy třída opakovaně porušuje dohodnutá pravidla).
  • Program je koncipován jako celodenní školení (8 vyučovacích hodin) s aktivním zapojením účastníků.
  • Pro více informací mě kontaktujte zde.

2. Třídnické hodiny 

  • Cílem programu je podpořit pedagogy v kvalitním vedení třídnických hodin. Krom struktury třídnické hodiny bude probráno téma cílování, četnosti třídnických hodin, výběru vhodných aktivit, apod. Součástí programu je sebezkušenostní část, ve které účastníci získají tipy na konkrétní aktivity dle jejich volby (např. aktivity zaměřené na témata tolerance, koheze kolektivu, zpětné vazby, komunikace, spolupráce, pravidel,…).
  • Program je koncipován jako celodenní školení (8 vyučovacích hodin) s aktivním zapojením účastníků.
  • Pro více informací mě kontaktujte zde.

Pro objednání školení využijte prosím kontaktní formulář zde.
Programy lze hradit ze šablon.